تلویزیون
19

گزارش پشت صحنه مجموعه تلویزیونی « پژمان » به کارگردانی سروش صحت

گزارش : بهناز وفایی وحدت

مشهورشدن جذاب است؛ اینکه هرجا می‌روی با انگشت نشانت بدهند و ازت امضا بخواهند و به دنبالشکورشدن با نور فلاش. ته دلت قند آب می‌شود .

 شهرت ، معروفیت و محبوبیت موضوعیست که همیشه ودرهر برهه ای مطرح بوده و خیلی ها برای بدست آوردن آن تلاش می کنند . مهران مدیریشهرت را به سرطان تشبیه می کند و بهرامرادان معتقد است بستگی به سرشت و ظرفیت آدم‌ها دارد كه چه قدربتوانند شهرت را هضم كنند ومصطفی زمانی می گوید داشتن ظرفیت شهرت، كار هر كسی نیست، برای همین است كه آدم‌هایبزرگ انگشت شمارند او معتقد است شهرت برای پیشرفت خوب است اما زندگی با شهرت كارساده‌ای نیست.و البته همه این حرف ها به جای خود ؛ بزرگان ثابت کرده اند شهرت و معروفیت زمانیماندگار است که با محبوبیت همراه باشد و محبوبیت حتی به جایی می رسد که برخی را بهاسطوره تبدیل می کند . محبوبیت و شهرت نه به قیافه است و نه به سواد بلکه به مرامآدم ها بستگی دارد . در عالم هنر و حتی ورزش کسانی ماندگار شدندیا می شوند کهرفتار و منش آنها زبانزد خاص و عام باشد .

 معیارهای شهرت بسیار ساده تر از محبوبیت دستیافتنی هستند. کافی است کسی  چند بار مقابلدوربین تلویزیون قرار بگیرد طبیعتا چهره شناخته شده ای برای مردم خواهد شد و امکاندارد آدم های بسیاری جلویش را بگیرند ، از او سئوالاتی بکنند ، امضا بگیرند و یابا او عکس بیندازند .

موضوعشهرت درسینما و تلویزیون بیشتر از فعالیت های دیگر به چشم می آید بنابراین نشاندادن خوبی ها و بدی های شهرت و بررسی آن نیز درهمین هنر موثرتر است . نمونه آن درفیلم هنرپیشه کاملا نمود دارد که صاحب اثر تعریف شهرت و عوارض آن را به خوبی نشانمی دهد . مشکل روحی و افسردگی از عمده ترین عوارض شهرت است که پس از تمام شدندوران طلایی هر فرد به سراغش می آید و همین عارضه بزرگترین وجه تمایز آن بامحبوبیت است چرا که افسردگی هیچگاه سراغ ادم محبوب نمی رود .

پیمان و محراب قاسم خانی با استناد به این موضوع مورد توجه  جامعه ؛ هنر و ورزش رادر تعامل با یک دیگر قرار داده  و با چاشنی طنز - شهرت - را در یک شخصیت ورزشی به چالش کشیده اند و سناریوی مجموعه ای با نام« پژمان »  را به ذهن پویای سروش صحتسپردند تا ایام نوروز 92 را برای مخاطب شبکه سوم سیما مفرح سازند .

وقتی تصمیم گرفتم برای تهیه گزارش به سراغ گروه تولید کننده این مجموعه تلوبزبونی بروم  ، مروری روی لیست عوامل این پروژه  کردم که با نام  پیمان و مهراب قاسم خانی به عنوان نویسندهروبرو شدم ، نویسندگانی که همواره آثارشان مورد توجه مخاطب بوده است . سروش صحت بهعنوان کارگردان جوان و خوش نامی که آثارش همچون بازیگری او نیز همواره دیدنی است . محمود رضایی از کارگردانان تلوبزبونی که تجربه اش در جلوه گر شدن آثار تلوبزبونی همیشه موثربوده است . بهاره رهنما که بازی هایش در آثار مختلف مخاطب پسند است . شقایق دهقان که نقش هایی که ایفا کرده همیشه ماندگار هستند . سام درخشانی که در نقش هایی که به او محول میشودهمیشه خوب می درخشد و در این مجموعه به عنوان مدیربرنامه های پژمان حضور دارد .غلامحسین لطفی که به عنوان پیش کسوت در زمینه بازیگری و کارگردانی محبوب مردم است وقطعا سریال آیینه به کارگردانی او در دهه 60 هنوز در یادهاست . بیژن بنفشه خواهنیز از دیگر بازیگران مجموعه « پژمان » که حضورش در هر کاری مخاطب را به یاد پدرهنرمندش می اندازد و این نشان دهنده حرکت درست او در این عرصه است چرا که راه پدرمحبوبش را ادامه می دهد و در کنار همه عوامل این مجموعه  نام پژمان جمشیدی رامی بینم که از ورزش فوتبالبه سراغ هنر آمده و با شجاعت در نقش فوتبالیستی که شهرت و پولش را از دست دادهبازی می کند .

حالاافرادی که در بالا از آنها یاد کردم در کنار شهرت ، محبوبیت هم دارند یا نه قضاوتش با مردم است ؛ وظیفه من تهیهگزارش از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی « پژمان » به تهیه کنندگی  محسن چگینی است که در یک روز آفتابی در فصلی کهباید زمستانی باشد ؛ اما زودتر از موعد خود را تسلیم بهار کرده است ؛ به سراغ گروهسازنده مجموعه تلویزیونی « پژمان » می روم . لوکیشن اتوبان ارتش است و نمایندگی اتومبیل که پژمان شخصیت فوتبالیست قصه ، ماشین مدل بالای خود را به آنجا برده استو موقع حساب کتاب ، کارت عابر خود را می کشد ؛ اما حسابش خالیست .

واردنمایندگی میتسو بیشی واقع در اتوبان ارتش می شوم ، فضای بزرگی است و ماشین هایخیره کننده و زیبای آن از همان اول نظرم را جلب کرد و البته قیمت ها را که دیدمبخود آمدم و در همان حوالی اتومبیل ها چشمم به تجهیزات تصویربرداری و عوامل مجموعه« پژمان » می افتد .

قصهای که در مجموعه « پژمان » به تصویر کشیده می شود زمانی برایم جذاب تر شد که در گپکوتاهی با پژمان جمشیدی ، متوجه می شوم طرح این قصه را خودش با پیمان قاسم خانیمطرح کرده است .

پژمان جمشیدی : من جسارت نمی کنم خودم را هنرمند بنامم

جمشیدی درباره حضورش در این پروژه می گوید : طرح این کار را خودم با پیمان قاسم خانی درمیان گذاشتم و چون نویسندگی این مجموعه را پیمان و مهراب انجام دادند و سروش صحتهم که از دوستان قدیمی من است و سال هاست با هم فوتبال بازی می کنیم کارگردانی آنرا پذیرفت ،  ارادت به این سه نفر و همچنینتهیه کننده آقای چگینی باعث شد وقتی از من دعوت کردند قبول کنم که با این پروژههمکاری کنم .

اوضمن ابراز خرسندی از همکاری با این گروه یک پارچه و صمیمی ادامه می دهد : وقتی طرحرا با پیمان در میان گذاشتم خوشش آمد و زمانی که تصمیم گرفته شد نگارش آن شروع شودبرای این که به کسی توهین نشود و فردی از جامعه فوتبال به دل نگیرد از من اجازهگرفتند که اسم شخصیت اصلی پژمان جمشیدی باشد و نام سریال هم پژمان گذاشته شد .منارادت زیاد به جامعه فوتبال دارم و جسارت نمی کنم خودم را هنرمند بنامم .

امبدوارم مردم از این کار خوششان بیاید و اگر کاستی ای در آن می بینند به حساب این بگذارندکه اساسا کارم این نیست ولی تجربه شیرینی بود و با توجه به این که تاکید می کنم منهنرمند نیستم اگر شرایطش ایجاد شود دوست دارم دوباره جلوی دوربین بروم .

 

نوبت جمشیدی است که جلوی دوربین برود کسی که شاید زیاد جلوی دوربین رفته است اما بهعنوان بازیکن فوتبال و حالا موقع محک زدن او جلوی دوربین حسن اصلانی به عنوان یکهنرپیشه برای اولین بار است .

دودوربین با طراحی محمود رضایی به عنوان کارگردان تلوبزبونی در دو طرف گذاشته می شودیکی از دوربین ها رئیس نمایندگی را در قاب خود دارد و دوربین دیگر به سمت پژمانقرار می گیرد تا رضایی با تلفیق تکنیک و احساس که حاصل سال ها تجربه اوست کار راسوییچ کند .

 

محمود رضایی: خیلی دوست دارم  این کار آخرین کارم باشد

 

محمود رضایی فارغ التحصیل کارگردانیاز دانشکده صدا وسیماست . او سال هاست در این حرفه کار می کند و کارگردان منظبتیاست و از سابقه ای که از او سراغ دارم بی نظمی در کارها اورا می رنجاند .

وی از بی نظمی و بی تجربگی و غیرتخصصی کارکردن برخی آدم ها در این حرفه صحبت می کند که معتقد است باعث رنجش و آزارقدیمی ها شده است .

او می گوید : کار ما تلفیقی از احساسو اندیشه است که اگر قرار باشد  هر کدام بهتنهایی استفاده شود کار لنگ می زند و موفق نمی شود .

رضایی با اشاره به این که به خاطرسروش صحت در این کار حضور دارم از بی دانشی برخی افراد در این حرفه صحبت می کند کهظریف کاری های آن را رعایت نمی کنند و به همین دلیل می گوید : خیلی دوست دارم اینکار آخرین کارم باشد و از این پس ذهنم را معطوف به کارهای مستندم کنم .

سروش صحت به عنوان کارگردان هنری باحوصله بازیگران را برای این سکانس توجیه می کند و زینب نصرالهی دستیار کارگردانبرای آماده کردن صحنه به او کمک می کند . پشت مانیتور کنار محمود رضایی و گل کوشانمنشی صحنه  می ایستم ، بازیگران سرجای خودقرار می گیرند و سروش صحت نیز برای کنترل بازی ها و میزانسن خود به عوامل پشتمانیتور می پیوندد . دستیار کارگردان با صدای بلند سکوت را در فضا حاکم می کند تابا اشاره کارگردان دستور حرکت بدهد . علیرضا نوروزیان صدابردار اعلام آمادگی میکند و تصویربرداران بر اساس دکوپاژ قاب های مورد نیاز را برای سوییچ محمود رضاییارائه می دهند .

 

سروش صحت :ما مثل یک خانواده هستیم

سروشصحت با اشاره به این که از نوشته های پیمان و مهراب قاسم خانی خوشش می آید و سالهاست با چگینی کار می کند این گروه را یک خانواده می داند و دلیل پذیرفتنکارگردانی این مجموعه را همین موضوع عنوان می کند . 

وی می گوید : موضوع مجموعه ما درباره فوتبال نیست بلکه قصه ما درباره زندگی یکفوتبالیست است .

صحتکه بیشتر ترجیح می دهد به جای حرف زدن به کارش بپردازد با جواب های کوتاه سعی میکند مصاحبه زودتر به پایان برسد و با اشاره به این که کار طنز را دوست دارد میگوید : خارج از این علاقه ، همیشه کارهای طنز هم به من پیشنهاد می شود ولی در حال حاضر کاری با عنوان « خاطرات مردناتمام » در حال پخش است که نقش من در آن شیرین هست ولی کارکتری که دارم جدی است .

اواز این که کار را دیر شروع کرده اند ناراخت است اما معتقد است به دلیل حضور گروهحرفه ای جایی برای نگرانی نیست و امیدوار است کار به موقع برای پخش آماده شود ومردم هم در ایام نوروز از دیدن آن لذت ببرند .

دستیارکارگردان با اشاره صحت حرکت می دهد و سکانس 71 از قسمت چهارم ضبط می شود .

پژمان برای تسویه حساب مخارج تعمیر اتومبیلش وارد نمایندگی می شود . او به دفتر تعمیرگاهمراجعه می کند . خانم منشی که اولین بارش است جلوی دوربین را تجربه می کند با لباسفرم اداری و چهره ای گشاده صورت حساب و کارت عابر را از پژمان می گیرد . رمز عابررا از پژمان می پرسد ولی قبل از این که او جوابی بدهد رئیس نمایندگی رمز را میگوید . پژمان با تعجب از رئیس می پرسد رمز عابر مرا شما ازکجا می دانید که در جوابمی شنود از مراجعه قبل همچنان یادش مانده است . 

دراین فاصله که منشی می خواهد از کارت عابر حساب تعمیرگاه را کسر کند رئیس با پژمان گپفوتبالی می زند .

جمالیرئیس نمایندگی از وضعیت فوتبال سئوال می کند و پژمان که دل پری دارد می خواهد خودرا بی تفاوت نشان دهد اما نمی تواند . او به رئیس می گوید : چی بگم خودت که میبینی. این از وضع باشگاه ها ، اون از وضعیت تیم ملی ! یه مشت بی تعصب گذاشتنتوزمین راه می رن .

جمالیحرف او را تایید می کند و ابراز نارضایتی از فوتبال ؛ که دیگر رغبت نمی کند هچفوتبالی را ببیند .

پژمانمی گوید : همه چی شده پول ، ماها فعل خواستن رو صرف می کردیم ، می رفتیم تو زمین وسرمونو می گذاشتیم جلوی توپ .

اوکه به قول معروف شور یا همان جو می گیردش یک باره از جا بلند شده و پیراهنش رابالا میزند تا زخم های بدنش را نشان دهد که منشی وارد می شود و خبر از کم بودنموجودی در حساب عابر پژمان را می دهد .

پژمانکه می خواهد کم نیاورد می گوید : ای بابا باز چی خریدم که کارتم خالی شده ( کمیفکر می کند ) آهان به زلزله زده ها کمک کردم .

اومورد تشویق رئیس قرار می گیرد و برای این که جو را عوض کند و حواس ها را از بیپولی اش منحرف کند می گوید : حالا دیگه گفتن نداره براتون چک می نویسم . و درادامه حرکت قبلی اش بعد از بیرون رفتن منشی دوباره از جا برخواسته و پشت میز رئیس می رود و با نگاهی به  اطراف ، پیراهنش را بالا زده و زخم های بدنش رانشان می دهد که البته در فیلمنامه موکدا توضیح داده شده که در این پلان دوربینمدیوم شات می گیرد و بدن زخمی پایین قاب دوربین قرار می گیرد تا موقع پخش گرفتارممیزی نشود !!!

همهاین سکانس به همین راحتی که تعریف می کنم گرفته نشد چون بابت هر حرکت و دیالوگزاویه هر دو دوربین متناسب با دکوپاژ تغییر می کند و مابین هر تغییر جای دوربینعلاوه بر این که نور تغییر می کرد ، گریمور نیز برای تجدید گریم  پژمان پا به میدان می گذاشت .

در گزارش امروز تنها مهمان گروه نیستم و برخلاف گزارش های دیگر که همکارنمان ازبرنامه شما و سیما می آمدند این بار و برای اولین بار با همکارانی که برای تهیهگزارش برای برنامه « هفته نما » که جمعه ها ساعت 30/ 22  از شبکه نمایش پخش می شود آشنا می شوم که آناننیز امروز مهمان این پروژه هستند . و تازگی حضور آنان برای من که قطعا در گزارشهای دیگر با آنان روبرو خواهم شد در کنار تازگی موضوع این مجموعه مورد توجهم قرارگرفت .

شایدقبلا مجموعه های مثل 3-5-2  در باره فوتبالساخته شده اند ولی همان گونه که صحت هم گفت این مجموعه درباره فوتبال نیست ولیعوارض شهرت در یک فرد فوتبالی را مطرح می کند که در نوع خود جدید و  بدیع است . پژمانجمشیدی از فوتبالیست های سابق تیم ملی کشورمان که درواقع در این سریال به نقش خودشیعنی ستاره سابق پرسپولیس بازی می کند ؛ نقش فوتبالیستی را دارد که برای چهارمینفصل متوالی با وجود تلاش فراوان، موفق نشده تیمی را برای خود دست و پا کند. پژمانبه تدریج وارد دورانی می شود که کمتر کسی او را در کوچه و خیابان می شناسد و دیگرنمی تواند از امتیازات شهرت رو به زوالش استفاده کند، اما او هنوز در حال و هوایستارگی اش است و نمی خواهد بپذیرد که عمر فوتبالش به پایان رسیده است. با وجوداین، شرایط مالی نامساعد و برخی مشکلات اقتصادی که گریبانگیر خانواده اش شده، اورا مجبور می کند که قید زندگی لوکس و پرخرجش را بزند و پس از سال ها دوباره نزدخانواده اش بازگردد. پژمان حالا باید در 35 سالگی خودش را آماده شروع یک زندگیجدید کند؛ زندگی ای که ماجراهای جدیدی را پیش روی او قرار خواهد داد.

مجموعهطنز نوروزی « پژمان » که اواسط بهمن 91 مقابل دوربین رفته است در منطقه اختیاریهتهران کلید خورد و بلوار ارتش، آجودانیه و... از جمله لوکیشنهای  سریال هستند .

 

سامدرخشانى در این سریال نقش مدیر برنامه های پژمان را ایفا می کند و بهاره رهنما،شقايق دهقان، هوشنگ حريرچيان، بيژن بنفشه خواه، غلامحسین لطفی،حسین سلیمانی،اردشيركاظمى و... دیگر بازیگران اصلی این سریال هستند.

سایرعوامل اصلی پروژه عبارتند از: نويسندگان: پيمان قاسم خانى و مهراب قاسم خانى،كارگردان تلويزيونى: محمود رضايي، مدير توليد: رضا كريمى، صدابردار: عليرضانوروزيان، مدير تصويربردارى: حسن اصلانى، طراح گريم: ايمان اميدوارى، تدوين: شهرامكيور، طراح صحنه: ملودى اسماعيلى، طراح لباس: رعنا امينى، برنامه ريز و دستيار يك:زينب نصرالهى، مدير تداركات: جعفر عبدلى، عكاس: بهرنگ دزفولى،مشاور رسانه ای: هادیداداشی، محصول گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما.

یادآورمی شود سریال قبلی چگینی در مقام تهیه کننده با نام «دزد و پلیس» به کارگردانیسعید آقاخانی که پاییز امسال روی آنتن شبکه سه رفت، با استقبال مخاطبان مواجه شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1170)
کد خبر: 18

RSS comment feed نظرات ارسال شده

1
# louis vuitton replica (دوشنبه 03 شهریور 1393 01:06 ب.ظ)
Meanwhile, big-block gucci replica buyers got a 427 stroked out to a full 4.00 inches and 454 cid. Two versions were listed, one real, fendi outlet the other not. The former -- RPO LS5 -- offered hydraulic lifters, 10.25:1 compression, a single four-barrel carb, a replica louis vuitton fairly modest 390 bhp at 4800 rpm, and a massive 500 pound/feet of torque. Listed but never installed dior replica in production 'Vettes was RPO LS7, with an aluminum block and heads, mechanical lifters, 11.25:1 compression, higher-lift cam, and transistorized omega replica ignition. Depending on your source, output was either 460 or 465 bhp.
2
# dfghjk (سه شنبه 22 مهر 1393 11:02 ق.ظ)
A functional not to mention well-built cosmetic pouch is much better as opposed to an issue that will cost you some blast not to mention will never help any sort of intention. replica cartier In these modern times, a lot of women pay for cosmetic purses which commonly even 2x all the way up being installing toiletry pouch. This really way more comfortable remember when you are typically the moving around categories. rolex submariner replica Some installing pouch provides typically the ease of easy access and discover even in no way leak things in your pouch. replica chanel sale Some Installing Toiletry Pouch might be an even better decision on a cosmetic pouch sign in forums pay for it again by several adjacent establishments in your city. chanel replica Correct, create purses, as an alternative for increasingly being showy could be practicable not to mention pebbly. hublot replica uk A lot are actually carried on towards bathroom, in so doing end up being developed of the best water resistant information. It’s consistently healthier to choose the a particular that can be flattened.
3
# jordan shoes for sale (دوشنبه 28 مهر 1393 06:46 ق.ظ)
Most if not all antisocial behaviour is caused by alcohol and thats perfectly legal, somethings wrong somewhereIt should be legal, like someone else said id rather live next to that than a pub, how many pot heads do you see fighting on fri sat nights none.
jordan shoes for sale http://www.boatsibiza.com/comess.php
4
# bel air 5s (پنج شنبه 01 آبان 1393 06:18 ق.ظ)
But there is also some research that shows that women are good integrative thinkers. Indeed, we are seeing a distinct change in people's attitudes. Improvements in current day technology also allow for this diesel powertrain to burn clean(er), something diesel engines of old were not always capable of, enabling relatively low CO2 and other smog forming emissions..
bel air 5s http://www.sanjosemixer.com/css/belair5s.html
5
# jordan 13 black red (جمعه 02 آبان 1393 08:37 ق.ظ)
Maybe it Gods way of weeding out the idiots from society. Back then I weighed 265lbs and did not exercise. Confidence goes hand in hand with reliability. Changing his tactic to empathy, Delisle revealed to Sorella that the police already knew she had suffered from depression and that her husband, Giuseppe De Vito, abandoned his family while trying to avoid being arrested on drug trafficking charges.
jordan 13 black red http://www.wileyc.net/jordan13blackred/
6
# Jordan 6 Black Infrared (يکشنبه 04 آبان 1393 03:15 ب.ظ)
The new normal is not so new and very normal. Fredo just couldn't keep up, and in the end I managed to stay under 100 with a 98. And we are vigilant. The connections between the form of individualism fostered through a constructivist approach to education and the process of colonizing other cultures to the patterns of a consumer dependent lifestyle will be one of the main issues to be explored in later chapters.
Jordan 6 Black Infrared http://slowfoodkc.org/Jordan6BlackInfrared/
7
# Barons 13s (يکشنبه 04 آبان 1393 10:19 ب.ظ)
He then signed up for a blog at When his friend Philipp loaded this URL in his browser, Tony was able to Philipp Google cookie data:. Mooncakes are also eaten on this day so it would be an ideal time to try some.. Pabro got another takedown, coming with 0:15 remaining in the second round to take a 4 2 lead going into the final round.Visit them online today and shop for the finest quality Tahitian pearl pendant, multicolored gemstones or Tahitian rings. Perhaps Rocco Mediate should make an appointment. Inc.'s factory to dealership communications system, called Dealer Daily. Being more centrally situated and much larger than its Edinburgh counterpart, (it occupies a half block), this project has not been mired in the same level of controversy..
Barons 13s http://www.orbgraphicsinc.com/Elements/Barons13s/
8
# jordan 13 black red (سه شنبه 06 آبان 1393 04:40 ق.ظ)
There is another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. "The different applications that we are considering require different operating time frames," Rogers said. The course was maintained quite well. We will continue to experiment, adapt and improve.
jordan 13 black red http://www.mkfencingacademy.com/jordan13blackred/index.html
9
# jordan 11 legend blue (پنج شنبه 08 آبان 1393 06:52 ب.ظ)
Some of the most frequently downloaded applications are Hulu Plus, ESPN Next Level, CinemaNow and Texas Holdem, and while Samsung presents Samsung Apps on more than 50 percent of its 2010 TV line up, that number is apt to grow as more and more make it into the homes of consumers.It's hard to judge just from this how popular TV apps are becoming, but it's clearer that they aren't vanishing anytime soon.
jordan 11 legend blue http://www.gloucestershirejobs.org.uk/jordan11legendblue/
10
# Jordan 11 Legend Blue (جمعه 09 آبان 1393 12:42 ق.ظ)
Instead of oil, he said, these countries would be better off focusing on developing infrastructure. The lectures weren too long or too large and despite the amount of theory I learned, I also learned how to apply the theory to clinical settings, something I never expected.She's been the face of the Estee Lauder Cos.' breast cancer awareness and fundraising efforts for 18 years. The three projects available in our group for 2013 will use a new generation of recombinant adeno associated virus (AAV) vectors able to transduce 100% of mouse hepatocytes in vivo.
Jordan 11 Legend Blue http://newyorkbookfest.brinkster.net/news/Jordan11LegendBlue/
11
# low aqua 11s (جمعه 09 آبان 1393 01:56 ق.ظ)
"Why wouldn't we take those things into consideration?" Except for the allegation about sexual relations, Ms. That being said, I did dig through the boring workout updates after workout updates to find for you some interesting tweets. White spaces are particularly well suited to providing broadband, tech companies say, because they can penetrate walls, have plenty of network capacity and are able to cover large areas.
low aqua 11s http://www.webmasters-internet.com/Images/lowaqua11s.html
12
# Barons 13s (جمعه 09 آبان 1393 08:42 ق.ظ)
In 2005, Berger sold AND 1 to American Sporting Goods, a private footwear company based in Anaheim, Calif. Participants also noted that many developing countries had made substantial developmental progress, having arrived at the second or third generation of reforms, and questioned whether the developed world would catch up in making difficult choices.
Barons 13s http://www.orbgraphicsinc.com/Elements/Barons13s/

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت